Vad bygger kung fu på?

Flera av gruppmedlemmarna (Ghostface Killah, Ol’ Dirty Bastard, Method Man och Masta Killa) hade också hämtat sina artistnamn från Kung Fu-filmer. Flera gruppmedlemmar (Ghostface Killah, Ol’ Dirty Bastard, Method Man och Masta Killa) hade också hämtat sina artistnamn från Kung Fu-filmer. Många kineser fortsätter att tro att kung fu har sitt ursprung i Xia-dynastin för cirka 4 000 år sedan under den gula kejsarens styre. Flera gruppmedlemmar (Ghostface Killah, Ol’ Dirty Bastard, Method Man och Masta Killa) hade också hämtat sina artistnamn från kung fu-filmer.

Jag tycker att Hongkong borde ha en egen filmindustri, förutom samproduktioner med Kina, eftersom även en provins vill ha sin lokala färg och se sitt sätt att leva i filmerna. Hongkong har en tradition av lokala filmer och har mycket tydliga detaljer om vissa människor och om vissa ämnen som är förbjudna i Kina – triader, skräckhistorier, skräck blandat med kung fu, kung fu blandat med komedi, den typen av genrer är censurerade i Kina just nu. Den har likheter med de mer erkända karatestilarna, eftersom Kung Fu använder både hand- och fottekniker, men Kung Fu är en av de äldsta, om inte den äldsta, kampsporten.

Vad exakt är kung fu?

Efter dina första sex månader kommer din ökade styrka och koncentration att göra det möjligt för dig att utföra en uppsättning grundläggande Kung Fu-rörelser, och du kommer att känna en energi som du aldrig tidigare har känt. Kung Fu har sitt ursprung på en plats som kallas Shaolin-templet, där munkar utövade kung fu för hälsa och självförsvar under sin strävan efter upplysning. Varje form av kung fu har sina egna principer och tekniker, men är mest känd för sin list och snabbhet, vilket är varifrån ordet kung fu kommer. Oxford English Dictionary definierar termen Kung-fu som en huvudsakligen obeväpnad kinesisk kampsport som liknar karate.

Vad är skillnaden mellan karate och kung-fu?

Som man kan förvänta sig, med så många olika skolor inom Kung Fu, finns det inte en underliggande filosofi för kampsporten. Detta kan leda till en hel del huvudbry när två konstformer är så lika varandra som Kung Fu och Karate verkar vid första anblicken. För de flesta kampsportare kommer en Kung Fu-form att se mycket mer exotisk ut medan en karateform kommer att se mer rak ut när det gäller kampsportstekniker. Liksom karate använder modern Kung Fu ett system för bältesranking och i själva verket använder de flesta österländska kampsporter ett liknande system.

Kung Fu är lite mer komplicerat än Karate eftersom det finns många olika former av denna kampsport.

Är kung fu starkare än karate?

För att sammanfatta igen är Kung Fu en stor term som bokstavligen översätts till ”förvärvad skicklighet”, vilket är en lämplig term att använda. Även om både karate och kung fu använder sig av många liknande kampsportstekniker har de flesta Kung Fu-stilar vanligtvis mer varierande tekniker jämfört med karatesystem. Mer än med karate eller taekwondo används kung fu i kinesernas vardag mer som ett sätt att motionera. Det är en systematisk kampsport som har en tydlig utveckling genom bälten med mörkare färger och liknar mer karate än kung fu.

I grund och botten kan nästan vilken kampstil som helst falla under kung fu och det är rimligt att säga att den har påverkat alla möjliga stilar.

References: