Vad är racketport?

En port som skapats av funktionerna open-input-file, open-output-file, subprocess och liknande är en filflödesport. Du kan använda port-progress-evt för att effektivt vänta tills en port har lästs från, och du kan använda port-next-location för att kontrollera hur många byte som har lästs hittills. De initiala inmatnings-, utmatnings- och felportarna i racket är också file-stream-portar. Istället för att behöva matcha open-anrop med close-anrop kommer de flesta Racket-programmerare att använda funktionerna call-with-input-file och call-with-output-file som tar en funktion att anropa för att utföra den önskade operationen.

Den port som produceras av open-output-file bör uttryckligen stängas, antingen genom close-output-port eller indirekt via custodian-shutdown-all, för att frigöra filhanteringen på OS-nivå.

References: